Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.05, godz. 01:23
kontakt
BORUTA

Komunikaty

23/03/20 18:41  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (8/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 7/2020 za IV kwartał 2019 roku
14/02/20 22:49  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (7/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
22:46  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (6/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 28/2019 za III kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej
22:41  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (5/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 24/2019 za II kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej
22:37  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (4/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 12/2019 za I kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej
27/01/20 21:30 BORUTA-ZACHEM S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
24/01/20 20:42  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 09:25  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (2/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 stycznia 2020 r.
10/01/20 17:46  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (1/2020) Zmiana warunków umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/12/19 17:54  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (29/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
02/12/19 19:19 BORUTA-ZACHEM S.A.: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej
14/11/19 17:24  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (28/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
18/10/19 19:23 BORUTA-ZACHEM S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14/10/19 20:26 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
20:20 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
baner_SCANER_920X112_10.jpg