Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.23, godz. 23:56
kontakt
BORUTA

Komunikaty

09/07/19 11:26 BORUTA-ZACHEM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
03/07/19 00:17 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (22/2019) Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2019 r.
02/07/19 08:51 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (21/2019) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
28/06/19 18:51 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (20/2019) Zmiana treści Statutu Spółki
18:48 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
18:43 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (18/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
17/06/19 22:13 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (17/2019) Odwołanie Wiceprezes Zarządu Emitenta
22:02 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21:48 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
11/06/19 17:47 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (16/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
05/06/19 10:36 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (15/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/05/19 17:57 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał
17:50 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (13/2019) Raport roczny Boruta-Zachem S.A. za rok 2018
15/05/19 17:06 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (12/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
17/04/19 19:58 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
baner_SCANER_920X112_10.jpg