Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.28, godz. 19:22
kontakt
BLKCHNLAB

Komunikaty

27/02/20 20:55  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (8/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
20:46 DOMENOMANIA.PL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
26/02/20 22:08  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (7/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
24/02/20 07:41 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawarcie umowy zakupu aktywów dotyczących praw do gry Lord of Clans
07:20 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawarcie aneksu do podpisanej dnia 27 stycznia 2020 roku umowy w przedmiocie przeniesienia praw do gry Lord of Clans
07:08 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zawiązanie i rejestracja spółki zależnej Madsword Studios
20/02/20 23:38  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab SA na dzień 18 marca 2020 r.
23:24 DOMENOMANIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab SA na dzień 18 marca 2020 r.
14/02/20 23:38  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (5/2020) Raport za IV kwartał 2019 roku
13/02/20 16:37  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (4/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii I
06/02/20 23:11 DOMENOMANIA.PL S.A.: Dookreślenie kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii I
30/01/20 17:13  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (3/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
27/01/20 14:52 DOMENOMANIA.PL S.A.: Podpisanie umowy o rozpoczęciu joint-venture i finansowaniu gry "Lord of Clans"
21/01/20 17:46  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (2/2020) Życiorys zawodowy Pana Petera Törnquist - nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki
16:58  brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (1/2020) Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Malec - nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki
baner_SCANER_920X112_10.jpg