Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.09.19, godz. 19:54
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

10/09/19 15:54 BEDZIN: Zmiana terminu prezentacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2019 r.
30/08/19 15:01 BEDZIN: Informacja o podpisaniu aneksów z Tauron Ciepło sp. z o.o.
29/08/19 14:24 BEDZIN: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
20/08/19 13:59 BEDZIN: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
09/08/19 13:39 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
13:30 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
13:21 BEDZIN: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%
31/07/19 10:38  brak uprawnień Copernicus Capital TFI ma poniżej 5 proc. akcji EC Będzin
10:26 BEDZIN: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/07/19 12:16 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.07.2019 r.
18/07/19 15:51 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 18.07.2019 r.
04/07/19 12:27 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
28/06/19 15:59 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2019 r.
15:46 BEDZIN: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia
11/06/19 13:43  brak uprawnień Akcjonariusz EC Będzin chce, by spółka wypłaciła 2 zł dywidendy na akcję
baner_SCANER_920X112_10.jpg