Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.05, godz. 06:30
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

24/06/20 21:12 BBI DEVELOPMENT SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Development S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.
23/06/20 21:36 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2020 roku
18/06/20 23:14 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/20 20:03 BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2020 roku wraz z projektami uchwał.
25/05/20 21:02 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020
13/05/20 00:10 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
00:07 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz raportu rocznego
27/04/20 19:57 BBI DEVELOPMENT SA: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019
09/04/20 20:06 BBI DEVELOPMENT SA: Wpływ sytuacji wywołanej epidemią choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej
03/04/20 19:03  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii BBI0123 spółki BBI DEVELOPMENT SA
18:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - BBI DEVELOPMENT SA
31/03/20 18:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu obligacji spółki BBI DEVELOPMENT S.A.
23/03/20 16:32  brak uprawnień Wynik BBI Development za '19 niższy o 32,5 mln zł z powodu rezerw i odpisów
16:09 BBI DEVELOPMENT SA: Oszacowanie wpływu dokonanej zmiany strategii w odniesieniu do projektu "Małe Błonia" w Szczecinie; zawiązanie rezerw i dokonanie odpisów aktualizacyjnych.
03/03/20 11:41 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach BBI Development S.A. wykonanej przez Członka Rady Nadzorczej
baner_SCANER_920X112_10.jpg