Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.08, godz. 14:42
kontakt
BAHOLDING

Komunikaty

07/08/20 20:58 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ustalenie wysokości odpisu aktualizującego w zakresie wartości akcji spółki zależnej British Automotive Polska S.A.
10:55 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Powołanie osoby zarządzającej w British Automotive Holding S.A. na nową kadencję
05/08/20 23:11 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
03/08/20 21:19 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
28/07/20 23:25 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Otrzymanie informacji od JLR dotyczącej kontynuacji działalności importerskiej na terenie Polski bez udziału spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
27/07/20 17:25  brak uprawnień Spółka zależna BAH wypowiedziała umowę dilerską i serwisową Aston Martin Lagonda Limited
17:17 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypowiedzenie przez jednostkę zależną Emitenta istotnej umowy
21/07/20 17:05 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/07/20 20:16 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Aktualizacja informacji nt. finansowania spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta
16/07/20 18:11 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
14/07/20 17:04 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding
30/06/20 07:22  brak uprawnień BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING SA (1/2020) Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
06:49 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
06:44 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. formularz raportu rocznego
26/06/20 20:37 BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
baner_SCANER_920X112_10.jpg