Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.22, godz. 18:04
kontakt
ATREM

Komunikaty

10/07/19 13:13 ATREM S.A.: Wypowiedzenie umów o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Atrem S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK ATREM
05/07/19 15:15  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Atremu o wartości 34 mln zł wybrana przez Enea Operator
15:00 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn"
04/07/19 13:46 ATREM S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
28/06/19 14:43 ATREM S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna na zwołane dzień 25 lipca 2019 roku.
14:23 ATREM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Atrem S.A. na dzień 25 lipca 2019 r.
26/06/19 18:09  brak uprawnień GPW: 26 czerwca 2019 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki: Tower Investments S.A., Erbud S.A., Atrem S.A. oraz Projprzem Makrum S.A.
18:07  brak uprawnień GPW: 26 czerwca 2019 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiły spółki: Tower Investments S.A., Erbud S.A., Atrem S.A. oraz Projprzem Makrum S.A.
18/06/19 15:29 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje
15:23 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Atrem S.A. linii na gwarancje
15:13 ATREM S.A.: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility
14:50 ATREM S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
13:45 ATREM S.A.: Ogłoszenie zamiaru połączenia ze spółką zależną
29/05/19 16:50 ATREM S.A.: Wypowiedzenie umowy z animatorem rynku
28/05/19 14:19  brak uprawnień Spółka zależna Atremu ma umowy za 21 mln zł dot. budowy farmy wiatrowej w Żukowicach
baner_SCANER_920X112_10.jpg