Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.22, godz. 11:00
kontakt
ATREM

Komunikaty

01/10/19 09:31 ATREM S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Contrast Sp. z o.o.
30/09/19 08:58 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"
09/09/19 12:52 ATREM S.A.: Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
04/09/19 23:58 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12:44 ATREM S.A.: Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym
12:11 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. "Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Skwierzyna II wraz z budową dwutorowej linii zasilającej 110 kV oraz budową powiązań sieci SN i nn"
29/08/19 10:31 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast sp. z o. o. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz (projekt + wykonawstwo)"
27/08/19 15:49 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
26/07/19 12:46 ATREM S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
12:38 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych
25/07/19 13:37 ATREM S.A.: Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Contrast sp. z o. o. uchwały o połączeniu
13:20 ATREM S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
13:16 ATREM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
13:11 ATREM S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 lipca 2019 r.
24/07/19 13:30 ATREM S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Atrem S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg