Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 00:18
kontakt
ATMGRUPA

Komunikaty

16/10/19 16:59 ATMGRUPA: Złożenie odwołania od decyzji Naczelnika DUCS określającej zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 rok
02/10/19 17:42  brak uprawnień UCS określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa za '14 na 5,8 mln zł
17:06 ATMGRUPA: Otrzymanie decyzji od Naczelnika DUCS określające zobowiązanie podatkowe Emitenta za 2014 r.
30/09/19 20:31 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/19 19:04 ATMGRUPA: Informacja o wpływie wartości aktywów netto jednostki stowarzyszonej na wyniki Emitenta
10/07/19 11:22 ATMGRUPA: Postanowienie o przekształceniu zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
28/06/19 17:59 ATMGRUPA: Zwiększenie liczby głosów na WZA powyżej 10%
30/05/19 18:56 ATMGRUPA: Uzupełnienie informacji dotyczącej kontroli celno-skarbowej
08:20 ATMGRUPA: ATMGRUPA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/19 14:34 ATMGRUPA: LIista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 27 maja 2019 r. z liczbą głosów powyżej 5%
14:28 ATMGRUPA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2019 roku
13:40  brak uprawnień ATM Grupa wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję
13:24 ATMGRUPA: Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy
21/05/19 16:32 ATMGRUPA: Informacja o stanowisku Zarządu dotyczącym wyniku kontroli w zakresie podatku dochodowego za rok 2014
09/05/19 17:21 ATMGRUPA: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg