Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.21, godz. 07:43
kontakt
APSENERG

Komunikaty

15/10/19 11:33 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
24/09/19 13:59 APS ENERGIA S.A.: Negocjacje w sprawie zawarcia umowy na dostawę urządzeń zasilania awaryjnego
30/08/19 08:52 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/08/19 11:44 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
18/07/19 15:05 APS ENERGIA S.A.: Przyjęcie kolejnych zamówień na dostawę towarów do H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w ramach umowy ramowej.
20/05/19 17:16 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/19 16:09 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku
29/04/19 18:11  brak uprawnień APS Energia wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję i przeprowadzi wykup akcji własnych
17:49 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.
17:38 APS ENERGIA S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. dotyczące wypłaty dywidendy oraz zgody i upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
17:24 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 29 kwietnia 2019 r.
19/04/19 18:51 APS ENERGIA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej
18:28 APS ENERGIA S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
02/04/19 20:19 APS ENERGIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. oraz projekty uchwał
01/04/19 23:28  brak uprawnień APS Energia chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję i przeprowadzić wykup akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg