Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.07.17, godz. 18:45
kontakt
ALTUSTFI

Komunikaty

09/07/19 18:14 ALTUS TFI S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki
08/07/19 21:58  brak uprawnień Sąd utrzymał decyzję ws. aresztu dla b. szefa Altus TFI Piotra Osieckiego
05/07/19 14:51 ALTUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.
04/07/19 13:45 ALTUS TFI S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
27/06/19 19:09 ALTUS TFI S.A.: Otrzymanie decyzji KNF w sprawie nałożenia kar pieniężnych na ALTUS TFI
26/06/19 18:36  brak uprawnień Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln zł na buyback
18:14 ALTUS TFI S.A.: Otrzymanie wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
25/06/19 17:05  brak uprawnień KNF nałożyła na Altus TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 1,2 mln zł
24/06/19 18:23 ALTUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:18 ALTUS TFI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ALTUS TFI S.A.
18/06/19 20:24  brak uprawnień Piotr Osiecki, były szef Altus TFI trafi do aresztu na trzy miesiące
17/06/19 17:29  brak uprawnień Rockbridge TFI sprzedał firmie Goodyear 5,85 proc. Dębicy za 79,2 mln zł
17:12 ALTUS TFI S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki Firma Oponiarska Dębica przez fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.
11/06/19 18:25  brak uprawnień Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln zł z zysku za '18 na kapitał rezerwowy pod buyback
17:57 ALTUS TFI S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTUS TFI S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg