Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.24, godz. 03:16
kontakt
ALTA

Komunikaty

31/01/20 15:46 ALTA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020r.
12/12/19 12:36 ALTA: Aneks do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
20/11/19 17:53 ALTA: ALTA formularz raportu kwartalnego
13/11/19 17:19 ALTA: Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości Spółki Chmielowskie - rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości
02/10/19 17:46 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
17:25 ALTA: Korekta śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r.
01/10/19 16:55 ALTA: Realizacja postanowień Umowy Sprzedaży wierzytelności i zakończenie procesu sprzedaży wierzytelności
16:33 ALTA: Porozumienie do Listu Intencyjnego w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Inwestycji Siewierz Jeziorna
30/09/19 22:14 ALTA: ALTA formularz raportu półrocznego
17/09/19 21:29 ALTA: Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
02/09/19 17:19 ALTA: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019r.
30/07/19 13:32 ALTA: Ujawnienie informacji poufnej - Aneks nr 1 do Umowy sprzedaży wierzytelności
08/07/19 15:51 ALTA: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
28/06/19 16:04 ALTA: Informacja w sprawie transakcji sprzedaży nieruchomości w inwestycji Siewierz Jeziorna
25/06/19 18:14 ALTA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 25.06.2019r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg