Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 04:35
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

06/08/20 07:27  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2020) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
22/07/20 18:31  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
24/06/20 08:19  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
08/06/20 11:35 AKCEPT FINANCE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AKCEPT Finance S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00
10:13  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AKCEPT Finance S.A. zwołanego na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00.
03/06/20 13:52  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00.
13:33 AKCEPT FINANCE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 29.06.2020 roku, na godzinę 9.00
27/05/20 11:45  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok - AKCEPT Finance S.A.
14/05/20 20:30  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2020) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.
30/03/20 13:43 AKCEPT FINANCE S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej
14/02/20 18:04  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2020) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2019 roku - AKCEPT Finance S.A.
07/02/20 09:32 AKCEPT FINANCE S.A.: Korekta raportu ESPI nr 1/2020 z dnia 06.02.2020 roku o przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza (w wyniku zawarcia porozumienia)
06/02/20 11:28 AKCEPT FINANCE S.A.: Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza
04/02/20 12:42  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2020) Informacja o naruszeniu obowiązków informacyjnych
12:33  brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg