Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.04, godz. 02:25
kontakt
ABAK

Komunikaty

25/05/20 15:55  brak uprawnień ABAK SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2019
22/05/20 15:37  brak uprawnień ABAK SA (4/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2020 roku
13/05/20 17:19  brak uprawnień ABAK SA (3/2020) Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2020 r.
14/02/20 13:02  brak uprawnień ABAK SA (2/2020) Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2019 roku
29/01/20 13:43  brak uprawnień ABAK SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
14/01/20 12:41 ABAK S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.
15/11/19 13:45 ABAK S.A.: Przejęcie biura rachunkowego
12/11/19 12:30  brak uprawnień ABAK SA (12/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2019 roku
14/08/19 16:03  brak uprawnień ABAK SA (11/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku
03/08/19 19:13 ABAK S.A.: Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress
26/06/19 16:21  brak uprawnień Abak wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję
16:09 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
15:55  brak uprawnień ABAK SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku
15:41  brak uprawnień ABAK SA (9/2019) Uchwała ZWZ ABAK S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
30/05/19 15:01 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg