Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 14:58
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

13/11/20 18:38  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (22/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
10/11/20 17:51 Arts Alliance S.A.: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
17:46  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (21/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
06/11/20 18:18  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (20/2020) Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
03/11/20 19:15  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Arts Alliance
18:44 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania
30/10/20 15:58 Arts Alliance S.A.: Zmiana stanu posiadania
26/10/20 15:12  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (19/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
14:58  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (18/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
14:54  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
23/10/20 19:26 Arts Alliance S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19:21  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (16/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19/10/20 21:32 Arts Alliance S.A.: Zbycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
14/10/20 18:53 Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
30/09/20 19:06  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (15/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
baner_SCANER_920X112_10.jpg