Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.08, godz. 10:56
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

21/11/19 20:18 brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (19/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
15/11/19 10:08 brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (18/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
07:01 brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (17/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
01/10/19 13:24 Arts Alliance GK S.A.: Rozpoczęcie negocjacji dotyczących pozyskania finansowania
03/09/19 09:51 brak uprawnień Kool2Play planuje debiut na New Connect w pierwszym półroczu 2020
14/08/19 21:21 brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (16/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
22/07/19 12:27 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (15/2019) Rejestracja zmiany Statutu - zmiana firmy spółki
09/07/19 16:47 Arts Alliance GK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 lipca 2019 roku
08/07/19 16:48 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (14/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arts Alliance GK S.A. w dniu 8 lipca 2019 roku
25/06/19 22:15 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (13/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Emitenta
21/06/19 20:00 brak uprawnień GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę ARTS ALLIANCE GK SA
12/06/19 16:29 Arts Alliance GK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:25 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arts Alliance GK S.A. na dzień 8 lipca 2019 roku
07/06/19 15:10 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (11/2019) Raport roczny za 2018 rok
04/06/19 17:40 brak uprawnień ARTS ALLIANCE GK SA (10/2019) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg