Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.11, godz. 06:15
kontakt
4FUNMED

Komunikaty

30/07/20 12:34 4FUN MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA 4fun Media S.A.
12:21 4FUN MEDIA S.A.: Uchwały podjęte w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A.
23/07/20 16:47 4FUN MEDIA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 4fun Media S.A.
10/07/20 14:19 4FUN MEDIA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 lipca 2020 roku
03/07/20 13:24 4FUN MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał
10/06/20 17:44 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/06/20 23:07 4FUN MEDIA S.A.: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR przez spółkę zależną
04/06/20 23:10 4FUN MEDIA S.A.: Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
02/06/20 19:26 4FUN MEDIA S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") do spółki zależnej
25/05/20 18:01 4FUN MEDIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 roku
07/05/20 17:22 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:14 4FUN MEDIA S.A.: 4FUN MEDIA S.A. formularz raportu rocznego
24/04/20 15:49 4FUN MEDIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok
23/04/20 22:00 4FUN MEDIA S.A.: Odpis wartości spółek zależnych na dzień 31.12.2019 roku
03/04/20 21:03 4FUN MEDIA S.A.: Potencjalny wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg