Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.12.09, godz. 21:50
kontakt
01CYBER

Komunikaty

02/12/19 15:16 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:09 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
29/11/19 16:04 01CYBERATON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 29.11.2019 roku
15:50  brak uprawnień 01CYBERATON SA (14/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON S.A. w dniu 29 listopada 2019 roku.
22/11/19 14:32 01CYBERATON S.A.: Wpis 01CYBERATON S.A. do Rejestru pośredników kredytu konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
14/11/19 17:22  brak uprawnień 01CYBERATON SA (13/2019) Raport za III kwartał 2019 roku
13/11/19 16:46 01CYBERATON S.A.: : Zawarcie kluczowej umowy inwestycyjnej ze spółką NF40 sp z o.o, określającej zasady strategicznej współpracy 01CYBERATON S.A. z przejętym w 60% podmiotem.
07/11/19 17:16 01CYBERATON S.A.: Nabycie udziałów NF40 sp. z o.o.
04/11/19 13:47 01CYBERATON S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
31/10/19 18:11  brak uprawnień 01CYBERATON SA (12/2019) Informacja dotycząca Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.11.2019 r. uzupełnienie.
30/10/19 16:08 01CYBERATON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11.2019 r
15:50  brak uprawnień 01CYBERATON SA (11/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.11.2019 r.
23/08/19 16:12  brak uprawnień 01CYBERATON SA (10/2019) Uzupełnienie Raportu rocznego 01CYBERATON S.A. za rok obrotowy 2018
14/08/19 16:46  brak uprawnień 01CYBERATON SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
22/07/19 15:56 01CYBERATON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów naZwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27.06.2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg