Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.29, godz. 17:51
kontakt
01CYBER

Komunikaty

25/11/20 13:22 01CYBERATON S.A.: Umowa na budowę "Parku Solarnego w miejscowości Kaliska" o mocy 3MW
09:33 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 42,9 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 28 MW.
23/11/20 14:18 01CYBERATON S.A.: Zmiana stanu posiadania
17/11/20 13:19  brak uprawnień 01CYBERATON SA (28/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sie
12:10 01CYBERATON S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego 01CYBERATON PROENERGY S.A. do kwoty 101.437.976,00 zł (sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych)
16/11/20 15:13  brak uprawnień 01CYBERATON SA (27/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
15:06 01CYBERATON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z projektami uchwał
13/11/20 14:10  brak uprawnień 01CYBERATON SA (26/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 13:28 01CYBERATON S.A.: Zawarcie porozumienia związanego z nabyciem 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki T&T Proenergy Sp. z o.o. i pozytywnym zakończeniu rozmów.
09/11/20 15:20 01CYBERATON S.A.: Otrzymanie warunków przyłączenia o mocy 1,99 MW
04/11/20 14:59 01CYBERATON S.A.: Podpisanie Aneksu do Listu Intencyjnego pomiędzy 01CYBERATON S.A. a DEKPOL S.A. dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie wspólnej budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 500 MW
30/10/20 10:46 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 114,78 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 50 MW.
10:41 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 42,5 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 28 MW.
28/10/20 09:43 01CYBERATON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy dzierżawy 8,06 ha pod budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 5 MW.
08/10/20 18:20 01CYBERATON S.A.: Zawiadomienie w trybie art.. 19 ust..3 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
baner_SCANER_920X112_10.jpg