Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.13, godz. 02:35
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

14/07/20 18:16 KRAKCHEMIA S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2019 r.
10/07/20 23:04 KRAKCHEMIA S.A.: WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
01/07/20 19:19 KRAKCHEMIA S.A.: OTRZYMANIE DWÓCH POSTANOWIEŃ WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE O WSTRZYMANIU WYKONANIA ZASKARŻONYCH DECYZJI
30/06/20 18:23 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020r.
18:20 KRAKCHEMIA S.A.: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ - ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.
18:15 KRAKCHEMIA S.A.: WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2020 R.
29/06/20 18:11 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
02/06/20 18:40 KRAKCHEMIA S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRAKCHEMIA S.A.
28/05/20 18:38 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego
29/04/20 18:19 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu rocznego
27/04/20 23:05 KRAKCHEMIA S.A.: WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK
31/03/20 18:15 KRAKCHEMIA S.A.: WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE ZA 2019 ROK
18:11 KRAKCHEMIA S.A.: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A.
24/03/20 18:51 KRAKCHEMIA S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r.
18:46 KRAKCHEMIA S.A.: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg