Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.20, godz. 16:50
kontakt
EUROFILM

Komunikaty

05/08/19 13:05 ERGIS S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.
01/08/19 10:41 ERGIS S.A.: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki - umorzenie akcji - korekta
31/07/19 10:30 ERGIS S.A.: Zarejestrowanie zmiany w Statucie Spółki - umorzenie akcji
26/07/19 18:02  brak uprawnień Ergis szacuje, że miał w I półroczu 403,9 mln zł przychodów i 8 mln zł zysku netto
17:25 ERGIS S.A.: Wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok
17:10 ERGIS S.A.: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raport za pierwsze półrocze 2019 roku
25/06/19 08:20  brak uprawnień Ergis wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję (popr.)
08:09 ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy-korekta
24/06/19 22:08  brak uprawnień Ergis wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
21:51 ERGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
21:42 ERGIS S.A.: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
21:34 ERGIS S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
12/06/19 17:14 ERGIS S.A.: Wybór biegłego rewidenta
07/06/19 17:51  brak uprawnień Ergis chce zbudować konsorcjum banków zainteresowanych sfinansowaniem inwestycji grupy
17:37 ERGIS S.A.: Informacja o działaniach podjętych w celu realizacji jednej z rozważanych opcji rozwoju strategicznego Spółki.
baner_SCANER_920X112_10.jpg