Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 05:04
kontakt
GROCLIN

Komunikaty

08/07/20 15:00 GROCLIN: Sprzedaż nieruchomości produkcyjnych Emitenta
22/06/20 19:40 GROCLIN: GROCLIN formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:25 GROCLIN: GROCLIN formularz raportu rocznego
18/06/20 09:17  brak uprawnień GROCLIN SA (1/2020) Groclin Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
09/06/20 15:17  brak uprawnień Groclin przedłużył firmie GST AutoLeather wyłączność na nabycie aktywów na Ukrainie
14:53 GROCLIN: Przedłużenie udzielenia wyłączności na nabycie aktywów produkcyjnych Emitenta
08/05/20 17:36  brak uprawnień Grupa Groclin ujmie odpisy i rezerwy w wysokości 16 mln zł, które obniżą wyniki za 2019 r.
17:28 GROCLIN: Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe
20/04/20 09:12 GROCLIN: Zmiana terminów publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
03/04/20 15:26  brak uprawnień Groclin chce sprzedać aktywa produkcyjne na Ukrainie za ok.4,5 mln USD
14:52 GROCLIN: Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.
24/03/20 14:58 GROCLIN: Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
14/02/20 14:59 GROCLIN: Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej
24/01/20 10:08 GROCLIN: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
07/01/20 14:18 GROCLIN: Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta
baner_SCANER_920X112_10.jpg