Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.17, godz. 22:05
kontakt
PANOVA

Komunikaty

16/10/19 14:35 P.A. NOVA S.A.: Umowa na wykonanie robót budowlanych.
02/10/19 16:27 P.A. NOVA S.A.: Potwierdzenie wejścia w życie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o.
26/09/19 20:43 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
24/09/19 14:19 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
12/09/19 00:04 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 15:22 P.A. NOVA S.A.: Umowa na wykonanie robót budowlanych.
30/08/19 15:06 P.A. NOVA S.A.: Potwierdzenie wejścia w życie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest 3 Sp. z o.o.
14/08/19 19:29 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest 3 Sp. z o.o.
10/07/19 15:41 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth.
28/06/19 10:32 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży
27/06/19 13:37 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych.
26/06/19 12:37 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
12:36 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
19/06/19 10:20 P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
18/06/19 17:30  brak uprawnień RN PA Nova powołała Tomasza Janika na prezesa zarządu
baner_SCANER_920X112_10.jpg