Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 15:23
kontakt
PANOVA

Komunikaty

30/06/20 11:02 P.A. NOVA S.A.: Zakończenie programu skupu akcji własnych P.A. NOVA S.A.
25/06/20 16:06 P.A. NOVA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
16:05 P.A. NOVA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
24/06/20 15:39 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
10/06/20 17:32 P.A. NOVA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok
09/06/20 14:47 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umów kredytowych
08/06/20 09:34 P.A. NOVA S.A.: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
29/05/20 17:09 P.A. NOVA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
28/05/20 18:03 P.A. NOVA S.A.: P.A. NOVA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/20 14:40 P.A. NOVA S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
22/05/20 13:45 P.A. NOVA S.A.: Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
19/05/20 14:07 P.A. NOVA S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
13/05/20 12:20 P.A. NOVA S.A.: Aneks do umowy o kredyt obrotowy.
07/05/20 15:28 P.A. NOVA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
23/04/20 15:37 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości
baner_SCANER_920X112_10.jpg