Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.05, godz. 08:13
kontakt
PANOVA

Komunikaty

01/04/20 10:43  brak uprawnień P.A. Nova prognozuje spadek wpływów czynszowych o ok. 80-85 proc.
10:09 P.A. NOVA S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
27/03/20 17:11 P.A. NOVA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
25/03/20 16:19 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej
13/03/20 15:55 P.A. NOVA S.A.: Postanowienie sądu rejestrowego o połączeniu Emitenta ze spółką zależną
04/03/20 13:53 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych
30/01/20 09:22 P.A. NOVA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
29/01/20 17:53  brak uprawnień WSE: Communique - P.A. NOVA S.A
17:52  brak uprawnień GPW: w w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.
24/01/20 13:50 P.A. NOVA S.A.: Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
23/01/20 13:27 P.A. NOVA S.A.: Przedterminowy wykup obligacji serii A
13/01/20 12:54 P.A. NOVA S.A.: Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu.
10/01/20 19:52  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki P.A. NOVA SA
02/01/20 15:33 P.A. NOVA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
11:12 P.A. NOVA S.A.: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
baner_SCANER_920X112_10.jpg