Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.18, godz. 15:28
kontakt
MOJ

Komunikaty

29/08/19 07:29 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
07/08/19 09:29 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
17/07/19 11:55 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
28/05/19 07:28 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
27/05/19 17:00 MOJ S.A.: Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
16:53 MOJ S.A.: Powołanie Komitetu Audytu.
16:50 MOJ S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:47 MOJ S.A.: Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 13.06.2018 r.
16:41 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 27.05.2019 roku.
10/05/19 13:01 MOJ S.A.: Uzupełnienie informacji podanych w "Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku"
30/04/19 MOJ S.A.: Projekty uchwał na ZWZ MOJ S.A. w Katowicach oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku
30/04/19 12:52 MOJ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w Katowicach - termin i porządek obrad.
27/04/19 10:24 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/01/19 10:06 MOJ S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.
10:03 MOJ S.A.: Transakcje z GK FASING S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg