Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 21:30
kontakt
NTT

Komunikaty

08/11/19 23:25 NTT SYSTEM S.A.: Zakończenie postępowania kontrolnego
23:19 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. raport bieżący
25/09/19 22:50 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/19 08:17 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2019 r.
23/08/19 11:20 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
21/08/19 16:14 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
14/08/19 15:59  brak uprawnień NTT System rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych
15:45 NTT SYSTEM S.A.: Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki NTT System S.A.
01/07/19 15:34 NTT SYSTEM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku.
25/06/19 19:46  brak uprawnień Walne NTT System upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
19:02 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.
17:33  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za '18
17:21 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.
10/06/19 17:03 NTT SYSTEM S.A.: Korekta Raportu bieżącego nr 14/2019 - korekta błędu pisarskiego
06/06/19 17:09 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana porządku obrad, na skutek zgłoszenia przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25-06-2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg