Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.01, godz. 20:10
kontakt
NTT

Komunikaty

29/05/20 22:07 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:27 NTT SYSTEM S.A.: Prolongata zapadalności kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
27/05/20 17:00 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring
21/05/20 14:52 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
14:06  brak uprawnień NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '19
14:01 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
14/05/20 16:39 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
13/05/20 22:26 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:17 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz raportu rocznego
12/05/20 22:03 NTT SYSTEM S.A.: Raporty roczne za 2019 r.
27/04/20 23:52 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
25/03/20 15:16 NTT SYSTEM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
16/03/20 14:06 NTT SYSTEM S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność NTT System S.A.
29/02/20 22:47 NTT SYSTEM S.A.: Rejestracja zmiany Statutu NTT System S.A.
28/02/20 17:18 NTT SYSTEM S.A.: Nabycie akcji własnych
baner_SCANER_920X112_10.jpg