Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.13, godz. 10:36
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

13/11/19 07:03 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 09:44 RAFAMET: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
22/10/19 14:00 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą KOLIN Construction Tourism Industry and Trading Co. Inc. z Turcji.
17/10/19 10:03 RAFAMET: Udzielenie przez RAFAMET S.A. promesy pożyczki dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
16/10/19 12:55 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
30/09/19 20:04 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/19 11:59  brak uprawnień Rafamet obniżył prognozę zysku netto w '19 do 0,83 mln zł z 2,25 mln zł
11:43 RAFAMET: Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników na rok 2019.
18/09/19 14:24 RAFAMET: Informacja o wyborze RAFAMET S.A. na dostawcę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
30/08/19 13:34 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Tangshan Baichuan Intelligent Machine Co., Ltd. z Chin.
22/07/19 14:21 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
04/07/19 17:11 RAFAMET: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.
26/06/19 15:28 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Ryko a.s. z Czech.
25/06/19 14:05 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
24/06/19 17:29 RAFAMET: Powołanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na nową kadencję.
baner_SCANER_920X112_10.jpg