Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.05.27, godz. 23:50
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

25/05/20 14:25 RAFAMET: Informacja o wyborze projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
22/05/20 18:08 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 12:14  brak uprawnień Skarbiec TFI sprzedał wszystkie posiadane akcje Rafametu
11:49 RAFAMET: Zawiadomienie o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
14/05/20 18:17 RAFAMET: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
12:04 RAFAMET: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR od PROMACK Sp. z o.o.
20/04/20 13:04 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o kredyt obrotowy z mBank S.A.
08/04/20 17:49 RAFAMET: RAFAMET formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:47 RAFAMET: RAFAMET formularz raportu rocznego
14:46  brak uprawnień Rafamet wstrzymuje realizację studium wykonalności inwestycji w Kuźni Raciborskiej
14:35 RAFAMET: Decyzja w sprawie wstrzymania realizacji studium wykonalności projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy linii technologicznej.
31/03/20 14:38 RAFAMET: Informacja o wstępnych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej RAFAMET.
30/03/20 13:51 RAFAMET: Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
26/03/20 14:28 RAFAMET: Aktualizacja informacji o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
13/03/20 13:00 RAFAMET: Decyzja o czasowym zawieszeniu prac związanych z realizacją umowy z firmą NEWAG S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg