Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.21, godz. 14:20
kontakt
ERBUD

Komunikaty

14/11/19 16:32  brak uprawnień Erbud z optymizmem patrzy na '20, liczy na rentowność EBIT powyżej 2 proc. (wywiad)
11:03 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
08:37  brak uprawnień Portfel zamówień grupy Erbud na koniec września '19 miał wartość 2,3 mld zł
06:33  brak uprawnień Wyniki Erbudu w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:07 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 12:44 ERBUD S.A.: Spełnienie się warunku zawieszającego Umowę na roboty budowlane związane z budową Farmy Wiatrowej Szymankowo.
05/11/19 21:05 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 37,05 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Szymankowo.
04/11/19 16:44 ERBUD S.A.: Korekta pomyłki pisarskiej z raportu bieżącego 55/2019 dotyczącego podpisania znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Remont generalny i przebudowa Domu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.
16:25 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane - "Remont generalny i przebudowaDomu Studenckiego nr III w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 12/16" przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) - Erbud Operations Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie.
31/10/19 13:48 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
28/10/19 14:28 ERBUD S.A.: Rezygnacja z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Zarządu ERBUD S.A. przez Józefa Zubelewicza.
24/10/19 15:09  brak uprawnień Erbud ma umowę na budowę czterech budynków w Krakowie za 115 mln zł netto
14:58 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 115 mln zł netto na roboty budowlane - Apartamenty Novum III w Krakowie.
16/10/19 15:33 ERBUD S.A.: Podpisanie Umowy kredytowej przez spółkę pośrednio zależną od ERBUD S.A. - PflegeQuatier Düren GmbH.
14/10/19 15:58 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
baner_SCANER_920X112_10.jpg