Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.08.06, godz. 15:23
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

03/07/20 17:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez spółkę Makarony Polskie SA w Banku Gospodarstwa Krajowego
17:02 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
25/06/20 17:19 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wybór biegłego rewidenta
17:09 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019
28/05/20 23:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/04/20 22:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22:27 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz raportu rocznego
02/04/20 19:50 MAKARONY POLSKIE S.A.: Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki "Tenczynek"
16:19  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.
16:11 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
18/03/20 18:24 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
13/03/20 11:47  brak uprawnień Makarony Polskie obserwują wzrost popytu na swoje produkty
11:22 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA
05/03/20 15:46 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
05/02/20 16:44 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
baner_SCANER_920X112_10.jpg