Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.13, godz. 13:18
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

19/09/19 21:10 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/19 13:29 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
08/07/19 18:06 MAKARONY POLSKIE S.A.: Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego spółce Stoczek Natura Sp. z o.o. przez spółkę Makarony Polskie SA
17:56 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
28/06/19 16:28 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.
27/06/19 15:58 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA
15:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
21/06/19 13:05 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji
11:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
19/06/19 12:13 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 18 czerwca 2019 roku
11:36 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 18 czerwca 2019
10:45  brak uprawnień Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję
10:40 MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
13/06/19 14:45 MAKARONY POLSKIE S.A.: Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji
29/05/19 19:14 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg