Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.09.20, godz. 23:01
kontakt
JW_CONST

Komunikaty

16/09/20 15:09 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
15:08 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
03/09/20 17:55 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
01/09/20 11:53 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
28/08/20 16:41 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
27/08/20 22:58 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/20 18:28  brak uprawnień J.W. Construction dokona odpisów, co pomniejszy skons. wynik netto o ok. 2,6 mln zł
18:16 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Utworzenie rezerw w wyniku przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów.
07/08/20 16:41 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana znaczącej umowy pomiędzy podmiotami zależnymi.
30/07/20 16:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
27/07/20 16:08 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
21/07/20 18:30 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2020 r.
18:25 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Powołanie Zarządu
18:13 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej
18:02 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
baner_SCANER_920X112_10.jpg