Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.27, godz. 09:53
kontakt
JW_CONST

Komunikaty

19/11/20 20:17 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:05 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2020 r.
16/11/20 15:36 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)
04/11/20 14:48 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej raportu z dnia 03.11.2020 r. dotyczącego powołanie w skład Rady Nadzorczej
03/11/20 15:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000126
15:17 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000118
15:15 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 75/2020 z dnia 30.10.2020 r. dotyczącym wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000126
15:12 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 74/2020 z dnia 30.10.2020 r. dotyczącym wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000118
13:40 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2020 r.
13:39 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Powołanie w skład Rady Nadzorczej.
13:38 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
13:37 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13:35 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Treść Uchwał nie podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
30/10/20 15:53 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do umów sprzedaży nieruchomości w Szczecinie oraz zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości.
15:52 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji ISIN PLJWC0000126
baner_SCANER_920X112_10.jpg