Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.07, godz. 01:19
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

27/05/20 16:07 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 roku
25/05/20 17:43 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 25 maja 2020 roku
21/05/20 09:10 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
29/04/20 14:57 SYGNITY: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowym 2019/2020
28/04/20 20:20 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
30/03/20 21:16 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej
25/03/20 11:05 SYGNITY: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A., zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku
22/03/20 22:54 SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. spółki zależnej Geomar
28/02/20 18:51  brak uprawnień Sygnity chce w kolejnych kwartałach poprawiać wyniki i sytuację bilansową
17:53 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:31 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
27/02/20 14:27 SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych
12/02/20 17:42 SYGNITY: Zawarcie umowy z Narodowym Bankiem Polskim
30/12/19 16:49 SYGNITY: Zawarcie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
23/12/19 13:31 SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg