Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.17, godz. 04:18
kontakt
ULMA

Komunikaty

15/11/19 06:59 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/10/19 16:28  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA po trzech kwartałach na 70,6 mln zł, zysk netto na 29,9 mln zł
16:10 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartały 2019 r.
17/09/19 07:12 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
12/09/19 14:31 ULMA Construccion SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki zawartej z podmiotem powiązanym
30/07/19 11:18 ULMA Construccion SA: Informacja dotycząca umowy zawartej przez Ulma Opalubka Ukraina
17/07/19 16:45 ULMA Construccion SA: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej przez Ulma Opalubka Ukraina
15/07/19 16:52  brak uprawnień Ulma szacuje EBITDA w II kw. na 25,9 mln zł, zysk netto na 11,8 mln zł
16:26 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. za I półrocze 2019 r.
10/07/19 16:40 ULMA Construccion SA: Zawarcie istotnej umowy przez Ulma Opalubka Ukraina
30/05/19 16:10 ULMA Construccion SA: Odwołanie Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. i powołanie Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. nowej kadencji
16:06 ULMA Construccion SA: Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
16/05/19 06:48 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/05/19 13:17  brak uprawnień Ulma Construccion Polska wypłaci 5,71 zł dywidendy na akcję
13:02 ULMA Construccion SA: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 9 maja 2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg