Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 15:21
kontakt
WASKO

Komunikaty

31/08/19 00:58 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/08/19 16:43 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
07/08/19 16:03 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z COIG S.A.
14/06/19 15:58 WASKO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2019 r.
15:42 WASKO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. w dniu 14.06.2019 r.
04/06/19 12:16 WASKO S.A.: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/19 17:26 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu ugody z NEXERA Sp. z o.o.
30/05/19 18:08 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/19 11:20 WASKO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 r.
16/05/19 17:07 WASKO S.A.: Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018.
13/05/19 10:24 WASKO S.A.: Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
26/04/19 07:09 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:04 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz raportu rocznego
24/04/19 13:06  brak uprawnień WASKO SA (1/2019) Wasko Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
17/04/19 16:34 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem
baner_SCANER_920X112_10.jpg