Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.02.24, godz. 19:30
kontakt
EUROTEL

Komunikaty

13/02/20 14:30 EUROTEL S.A.: Udzielenie pożyczki spółce stowarzyszonej.
31/01/20 16:23 EUROTEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
02/12/19 11:33  brak uprawnień Rockbridge TFI zmniejszył udział w Eurotelu poniżej progu 5 proc.
11:27 EUROTEL S.A.: Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania.
14/11/19 22:47 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/19 17:48 EUROTEL S.A.: Stanowisko Spółki ws. decyzji Izby Administracji Skarbowej
15/10/19 19:57 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:50 EUROTEL S.A.: Korekta raportu za I kwartał 2019 roku
12/09/19 23:32 EUROTEL S.A.: EUROTEL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/19 17:08 EUROTEL S.A.: Aneks do Umowy o Multilinie - udostępnienie finansowania spółce zależnej
19/06/19 17:13 EUROTEL S.A.: Rozwiązanie umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i jej Grupy Kapitałowej.
17/06/19 16:59 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki Soon Energy Poland sp. z o.o.
10/06/19 14:46 EUROTEL S.A.: Otrzymanie dywidendy od Spółki zależnej.
05/06/19 16:00 EUROTEL S.A.: Nabycie udziałów spółki stowarzyszonej - Soon Energy Poland sp. z o.o.
28/05/19 18:15 EUROTEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.
baner_SCANER_920X112_10.jpg