Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.11.12, godz. 02:11
kontakt
INTERFER

Komunikaty

25/10/19 18:01 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
23/09/19 11:48 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki
18/09/19 16:10 INTERFERIE S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
22/08/19 13:40 INTERFERIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
21/08/19 14:54 INTERFERIE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
13:13 INTERFERIE S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
12:59 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13/08/19 17:12 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu półrocznego
26/07/19 11:10 INTERFERIE S.A.: Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.
18/07/19 11:30 INTERFERIE S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2019 r.
17/07/19 11:14 INTERFERIE S.A.: Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt"
16/07/19 17:51 INTERFERIE S.A.: Powierzenie pełnienia obowiązków i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
14:40 INTERFERIE S.A.: Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
11/06/19 13:45 INTERFERIE S.A.: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu
28/05/19 17:23 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 22.05.2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
baner_SCANER_920X112_10.jpg