Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.29, godz. 09:34
kontakt
INTERFER

Komunikaty

23/10/20 17:04 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu kwartalnego
20/10/20 16:41 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za III kwartały 2020 roku
30/09/20 15:00 INTERFERIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
21/08/20 12:25 INTERFERIE S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
12:23 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/08/20 17:37 INTERFERIE S.A.: INTERFERIE S.A. formularz raportu półrocznego
12/08/20 13:41 INTERFERIE S.A.: Aneks do umowy kredytowej
11/08/20 17:43 INTERFERIE S.A.: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu
24/07/20 17:01 INTERFERIE S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. 21.08.2020 r.
15/07/20 17:38 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2020 r.
10/07/20 16:47 INTERFERIE S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
26/06/20 18:51 INTERFERIE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego "Interferie Argentyt"
25/06/20 16:50 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 24 czerwca 2020 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
24/06/20 14:59 INTERFERIE S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:50 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
baner_SCANER_920X112_10.jpg