Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.22, godz. 18:57
kontakt
SFINKS

Komunikaty

22/08/19 10:33 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. rezygnacji członka Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej
01/08/19 17:59  brak uprawnień Sfinks Polska rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
17:52 SFINKS POLSKA S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
13:30 SFINKS POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
30/07/19 15:05 SFINKS POLSKA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. do dnia 22 sierpnia 2019 r.
08:58 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P
29/07/19 21:07 SFINKS POLSKA S.A.: Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P
12/07/19 16:24 SFINKS POLSKA S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
11/07/19 20:53 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku
19:43  brak uprawnień Sylwester Cacek zawarł ze Sfinksem umowę objęcia akcji nowej emisji
19:09 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P - zawarcie umowy objęcia akcji serii P z Sylwestrem Cackiem
09/07/19 19:33  brak uprawnień Porozumienie akcjonariuszy Sfinksa chce głosowania grupami nad składem RN
19:11 SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
18:51 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z zawarciem porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
13:13 SFINKS POLSKA S.A.: Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowych punktów i złożenie projektów uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg