Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.03.29, godz. 10:05
kontakt
MAGNA

Komunikaty

09/03/20 23:29 06MAGNA: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o.
28/02/20 18:15 06MAGNA: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży części wierzytelności Spółki dochodzonej w drodze sądowej
27/02/20 22:28 06MAGNA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
17/02/20 18:15 06MAGNA: Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania
05/02/20 13:04 06MAGNA: Podpisanie term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania
31/01/20 12:50 06MAGNA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
23/12/19 23:22 06MAGNA: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
19:42  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
15:59 06MAGNA: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16/12/19 23:03 06MAGNA: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
13/12/19 15:13 06MAGNA: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/11/19 20:53 06MAGNA: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale Imagis SA oraz umowy potrącenia części wierzytelności
11:38 06MAGNA: 06MAGNA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/19 11:39 06MAGNA: Informacja w sprawie postępowania z powództwa Magna Polonia S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg