Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.01.27, godz. 00:04
kontakt
MAGNA

Komunikaty

23/12/19 23:22 06MAGNA: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki i przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
19:42  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
15:59 06MAGNA: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
16/12/19 23:03 06MAGNA: Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Magna Polonia SA
13/12/19 15:13 06MAGNA: Powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/11/19 20:53 06MAGNA: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale Imagis SA oraz umowy potrącenia części wierzytelności
11:38 06MAGNA: 06MAGNA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/11/19 11:39 06MAGNA: Informacja w sprawie postępowania z powództwa Magna Polonia S.A.
27/09/19 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki MAGNA POLONIA S.A.
26/09/19 15:51 06MAGNA: 06MAGNA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/07/19 23:46 06MAGNA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
23:42 06MAGNA: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór członków Komitetu Audytu
27/06/19 23:09 06MAGNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku
22:42 06MAGNA: Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg