Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.20, godz. 14:20
kontakt
IDM

Komunikaty

06/08/19 20:25 IDM SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
29/07/19 15:07 IDM SA: Zmiana propozycji układowych w ramach postępowania upadłościowego IDMSA z możliwością zawarcia układu wraz z ich uzasadnieniem i prognozą spłat wierzytelności układowych
22/07/19 21:01 IDM SA: Otrzymanie spłaty od wierzyciela rzeczowego w wykonaniu oddzielnego planu podziału
27/06/19 19:27 IDM SA: Uchwały podjęte przez ZWZ IDMSA w dniu 27.06.2019 r.
19:22 IDM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 27.06.2019 r.
19:16 IDM SA: Zatwierdzenie listy wierzytelności i dokonanie podziału na grupy w celu głosowania nad układem
27/05/19 09:30 IDM SA: IDM SA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 18:19 IDM SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2019 r.
18:13 IDM SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/05/19 17:34 IDM SA: Korekta (uzupełnienie) jednostkowego raportu rocznego IDMSA za rok 2018 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok 2018.
24/04/19 22:01 IDM SA: Wyrok w sprawie z powództwa IDMSA
18/04/19 19:48 IDM SA: IDM SA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:39 IDM SA: IDM SA formularz raportu rocznego
08/04/19 21:56 IDM SA: Wyrok w sprawie z powództwa przeciwko IDMSA
11/02/19 15:55 IDM SA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2018
baner_SCANER_920X112_10.jpg