Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.06, godz. 06:13
kontakt
NETIA

Komunikaty

04/06/20 14:22 NETIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/05/20 14:16 NETIA: Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019
27/05/20 20:58 NETIA: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
22/05/20 14:41 NETIA: Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.
11/05/20 16:47 NETIA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 8 czerwca 2020 roku
08/05/20 18:41 NETIA: Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
13:17  brak uprawnień Netia spokojna o realizację inwestycji pomimo pandemii
07/05/20 18:31  brak uprawnień Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł (opis)
17:52  brak uprawnień Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł
17:46  brak uprawnień Wyniki Netii w I kw. 2020 r. vs. konsensus PAP (tabela)
17:39 NETIA: NETIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/05/20 18:51 NETIA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 9/2020
30/04/20 12:42 NETIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2020 roku
12:39 NETIA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał
24/04/20 17:10 NETIA: Aktualizacja informacji w sprawie zmiany umowy kredytów
baner_SCANER_920X112_10.jpg