Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.05, godz. 06:07
kontakt
MENNICA

Komunikaty

02/06/20 14:04 MENNICA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
12:41 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
12:36 MENNICA: Korekta raportu bieżącego nr 19/2020 w sprawie zawarcia znaczącej umowy
09:42 MENNICA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2020 roku
01/06/20 18:59  brak uprawnień Walne zgromadzenie Mennicy zdecydowało o skupie akcji własnych
18:50 MENNICA: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
18:49  brak uprawnień Mennica wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
18:42 MENNICA: Informacja w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz pokryciu straty
18:37 MENNICA: Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku
14:40  brak uprawnień Mennica złożyła ofertę w przetargu na system poboru opłat w transporcie pasażerskim na Pomorzu
14:09 MENNICA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Spółkę decyzji o złożeniu oferty w przetargu publicznym na "Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej" ogłoszonym przez Innobaltica sp. z o.o.
25/05/20 15:39 MENNICA: Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 13/2020
12:44 MENNICA: Zawarcie znaczącej umowy
23/05/20 11:56 MENNICA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14/05/20 00:14 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg