Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.21, godz. 01:43
kontakt
KETY

Komunikaty

19/10/20 08:07 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
16/10/20 15:51 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
15/10/20 17:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY SA
14:18 KETY: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
11:36 KETY: Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
05/10/20 07:48 KETY: Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
02/10/20 12:03 KETY: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
25/09/20 12:13  brak uprawnień Szacunki Kęt za III kw. powyżej oczekiwań, grupa może ponownie zrewidować prognozy na '20 (opinia)
24/09/20 16:02  brak uprawnień Kęty szacują zysk netto grupy w III kw. '20 na ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr (opis)
15:44  brak uprawnień Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '20 wyniesie ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr
15:38 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
11/09/20 11:47 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta
10/09/20 09:58 KETY: Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
09/09/20 07:48  brak uprawnień Citi obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "neutralnie"
08/09/20 14:11 KETY: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
baner_SCANER_920X112_10.jpg