Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.11, godz. 15:28
kontakt
ELBUDOWA

Komunikaty

10/07/20 23:48 ELBUDOWA: Powzięcie informacji o wypłacie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. środków z gwarancji na rzecz Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna
30/06/20 20:16 ELBUDOWA: ELBUDOWA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:15 ELBUDOWA: ELBUDOWA formularz raportu rocznego
24/06/20 17:31 ELBUDOWA: Powzięcie informacji o złożeniu żądania przez Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. Turów - Spółka Cywilna wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy
09/06/20 18:04 ELBUDOWA: Informacja o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Budimex S.A., Tecnicas Reunidas S.A. - Turów Spółka Cywilna
14:39 ELBUDOWA: Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 64/2020
14:36 ELBUDOWA: Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 23/2020
11:34 ELBUDOWA: Wezwanie do zwrotu kwoty z tytułu wypłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. gwarancji
08/06/20 17:47 ELBUDOWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2019 rok Grupy oraz Spółki
02/06/20 17:52  brak uprawnień PZU chce od Elektrobudowy spłaty ok. 14 mln zł zadłużenia
17:34 ELBUDOWA: Wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. odszkodowania
27/05/20 22:32 ELBUDOWA: Informacja o złożeniu zażalenia na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
15/05/20 19:41 ELBUDOWA: Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 53/2020
18:42 ELBUDOWA: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
18:37 ELBUDOWA: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych do Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA w upadłości
baner_SCANER_920X112_10.jpg