Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.19, godz. 13:47
kontakt
PEP

Komunikaty

13/08/19 19:15  brak uprawnień Polenergia nie wyklucza udziału w aukcji dla farm wiatrowych oraz PV w 2019 r.
18:37 POLENERGIA: POLENERGIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 15:14  brak uprawnień URE ustalił korektę rekompensat KDT za '18 w Polenergia EC Nowa Sarzyna na ok. 39,8 mln zł
14:56 POLENERGIA: DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2018 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
25/07/19 18:21  brak uprawnień Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH (opis)
16:11  brak uprawnień Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH
15:50 POLENERGIA: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
23/07/19 14:14  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2020 rok
25/06/19 13:06 POLENERGIA: ZAREJESTROWANIE ZMIAN STATUTU POLENERGIA S.A.
28/05/19 09:52  brak uprawnień Morska energetyka wiatrowa może do 2030 roku dodać do PKB nawet 60 mld zł - PSEW
15/05/19 19:05  brak uprawnień Polenergia będzie dopasowywać swoją działalność do rządowej strategii energetycznej
17:48 POLENERGIA: POLENERGIA formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/19 13:00 POLENERGIA: Zawarcie umów znaczących
24/04/19 09:55 POLENERGIA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Polenergia S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.
17/04/19 14:40 POLENERGIA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A.
baner_SCANER_920X112_10.jpg