Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.10.15, godz. 15:23
kontakt
PEP

Komunikaty

30/09/19 11:36  brak uprawnień Polenergia przedłużyła do końca '19 termin sprzedaży udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej
11:23 POLENERGIA: Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
23/09/19 17:08 POLENERGIA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku
21/08/19 14:32  brak uprawnień Spółki zależne Polenergii domagają się od grupy Tauron 48,3 mln zł
14:11 POLENERGIA: ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. - AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.
19/08/19 17:05  brak uprawnień NN TFI zmniejszył udział w Polenergii do 4,92 proc.
17:01 POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
13/08/19 19:15  brak uprawnień Polenergia nie wyklucza udziału w aukcji dla farm wiatrowych oraz PV w 2019 r.
18:37 POLENERGIA: POLENERGIA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/19 15:14  brak uprawnień URE ustalił korektę rekompensat KDT za '18 w Polenergia EC Nowa Sarzyna na ok. 39,8 mln zł
14:56 POLENERGIA: DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2018 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.
25/07/19 18:21  brak uprawnień Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH (opis)
16:11  brak uprawnień Sąd uwzględnił powództwo spółki zależnej Polenergii dot. wypowiedzenia umów przez PE-PKH
15:50 POLENERGIA: POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW - WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU
23/07/19 14:14  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2020 rok
baner_SCANER_920X112_10.jpg