Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.12, godz. 07:19
kontakt
POLIMEX

Komunikaty

10/07/20 16:57 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta
08/07/20 13:00 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta
07/07/20 19:03 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
11:05 POLIMEX-MOSTOSTAL: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
19/06/20 15:23 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
09/06/20 22:40 POLIMEX-MOSTOSTAL: Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej.
03/06/20 15:56 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ Spółki
15:47 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
15:40 POLIMEX-MOSTOSTAL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
15:22 POLIMEX-MOSTOSTAL: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki
10:56 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
02/06/20 14:20 POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
29/05/20 15:49 POLIMEX-MOSTOSTAL: Spełnienie się warunków zawieszających i wypłata środków z tytułu umowy kredytowej
18/05/20 11:14  brak uprawnień Polimex Mostostal podtrzymuje cel 1,9 mld zł przychodów w 2020 r.
07:09  brak uprawnień Aktualny portfel zamówień Polimex-Mostostal wynosi ok. 3,72 mld zł
baner_SCANER_920X112_10.jpg