Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 13:26
kontakt
FON

Komunikaty

13/10/20 18:23 FON: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.
08/10/20 18:16 FON: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 8.10.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 8/10/2020.
17:56 FON: Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019.
16/09/20 17:09 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
08/09/20 21:12 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 08.09.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 8 September 2020)
17/08/20 18:40 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
07/08/20 13:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki FON SE
15/07/20 17:56 FON: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company
09/07/20 17:24 FON: Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company's assets.
23/06/20 20:17 FON: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 23.06.2020 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 23/06/2020.
16/06/20 19:32 FON: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.(Conclusion of a cash loan)
19:24 FON: Przedterminowa spłata części pożyczki pieniężnej przez Pożyczkobiorcę. (Early repayment of a part of the loan cash by the Borrower).
02/06/20 17:52 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
25/05/20 20:06 FON: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE, które odbyło się w dniu 25.05.2020r. (Information regarding the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE hold on 25 May 2020)
30/04/20 17:54 FON: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
baner_SCANER_920X112_10.jpg