Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.27, godz. 02:36
kontakt
EUROCASH

Komunikaty

23/10/20 21:19 EUROCASH: Eurocash zmniejszył kwotę zabezpieczającą zapłatę ewentualnego zobowiązania w podatku VAT
20/10/20 20:58 EUROCASH: Powołanie członka Rady Nadzorczej Eurocash S.A.
20:55 EUROCASH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
20:53 EUROCASH: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
16/10/20 14:46  brak uprawnień Powrót do ograniczeń w handlu impulsem do dalszego rozwoju e-commerce - Goldman Sachs (opinia)
12:24  brak uprawnień Limity klientów w sklepach i godziny dla seniorów negatywnie wpłyną na firmy handlowe (opinia)
05/10/20 10:20  brak uprawnień UOKiK sprawdza praktyki Eurocashu wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych
28/09/20 17:35 EUROCASH: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
23/09/20 19:27 EUROCASH: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie
19:24 EUROCASH: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
19:19 EUROCASH: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A.
21/09/20 21:33 EUROCASH: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy "Eurocash" S.A. o zamiarze połączenia spółek "Eurocash" S.A. oraz "DEF" sp. z o.o.
16/09/20 17:55 EUROCASH: Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
08/09/20 10:50 EUROCASH: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
07/09/20 07:29  brak uprawnień DM BDM podniósł rekomendację Eurocashu do "kupuj"
baner_SCANER_920X112_10.jpg