Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2019.08.25, godz. 22:02
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

05/07/19 13:49 DROZAPOL: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i powołanie Komitetu Audytu
13:37 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
13:30 DROZAPOL: Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13:09 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.07.2019 r.
11:51 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionym po przerwie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.07.2019 r.
11:47  brak uprawnień Drozapol-Profil wypłaci 0,05 zł dywidendy na akcję
11:44 DROZAPOL: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2018 r.
11:33 DROZAPOL: Uchwały podjęte w dniu 05.07.2019 r. przez wznowione po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14.06.2019 r.
14/06/19 13:25 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.06.2019 r.
13:20 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.06.2019 r. oraz informacja o przerwie w obradach
09:44 DROZAPOL: Powołanie Zarządu na IV kadencję
06/06/19 12:17 DROZAPOL: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
29/05/19 07:29 DROZAPOL: DROZAPOL formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/19 15:45 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną
14/05/19 12:49 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
baner_SCANER_920X112_10.jpg