Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.11.24, godz. 04:53
kontakt
DROZAPOL

Komunikaty

19/10/20 15:01 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego oraz podpisanie umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjna
15/10/20 15:15 DROZAPOL: Odwołanie Prokurenta
14:48 DROZAPOL: Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie
29/09/20 14:10 DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną
07:58 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/08/20 16:32 DROZAPOL: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
13/08/20 17:53 DROZAPOL: Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
16:47  brak uprawnień Drozapol-Profil skupi do 25,34 proc. akcji po maksymalnie 1,29 zł
16:35 DROZAPOL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.08.2020 r.
16:20 DROZAPOL: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.08.2020 r.
15/07/20 10:41  brak uprawnień Drozapol-Profil chce skupić do 26,1 proc. akcji po maksymalnie 1,25 zł
10:24 DROZAPOL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
02/07/20 15:16 DROZAPOL: Zawarcie porozumienia dotyczącego wypowiedzenia umowy z animatorem Emitenta
29/06/20 14:53 DROZAPOL: Otrzymanie subwencji finansowej z PFR S.A. przez Drozapol-Profil S.A.
28/05/20 08:05 DROZAPOL: DROZAPOL formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
baner_SCANER_920X112_10.jpg