Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.04.10, godz. 21:44
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

31/03/20 15:00 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 2019 rok
25/03/20 17:43 DIGITREE GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego
15:39 DIGITREE GROUP S.A.: Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki VideoTarget sp. z o.o.
28/01/20 16:21 DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
16:06 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
10/01/20 07:26 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
07/01/20 15:53 DIGITREE GROUP S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
20/12/19 13:25 DIGITREE GROUP S.A.: Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
26/11/19 18:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - DIGITREE GROUP
25/11/19 17:34 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 16:42 DIGITREE GROUP S.A.: Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
08/11/19 13:42 SARE S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
05/11/19 18:08 SARE S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
14/10/19 21:21 SARE S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu
30/09/19 17:13 SARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg