Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 11:16
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

15/10/20 17:02 COLUMBUS ENERGY S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
09/10/20 21:00  brak uprawnień Zysk brutto Columbus Energy wzrósł w III kw. do 30 mln zł z 4,8 mln zł rok wcześniej
20:45 COLUMBUS ENERGY S.A.: Informacja dotycząca wyników finansowych w III kwartale 2020 r.
20:36 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy akcjonariuszy
20:29 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
18:08 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zmiana podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Columbus Energy będącego stroną umowy na zakup 22 projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW we wczesnej fazie realizacji
16:55 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 25 projektów o mocy 1 MWp każdy
08/10/20 11:36  brak uprawnień Rzecznik MŚP otrzymał od MRPiPS objaśnienia prawne dot. jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z ZUS oraz dofinansowania na ochronę miejsc pracy (komunikat)
11:24  brak uprawnień Columbus Energy zawarł umowę pożyczki na 110 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje PV
11:18 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
11:14 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki na 110 mln zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych
07/10/20 10:54 COLUMBUS ENERGY S.A.: Korekta raportu nr 44/2020 z dn. 7.10.2020 r. - Nabycie 100% udziałów w 5 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW
09:51  brak uprawnień Columbus Energy ma umowę nabycia 5 spółek z projektami fotowoltaicznymi za 9,06 mln euro
09:26 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie 100% udziałów w 5 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW
09:22 COLUMBUS ENERGY S.A.: Nabycie 100% udziałów w 5 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,849 MW
baner_SCANER_920X112_10.jpg