Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 12:14
kontakt
DEVELIA

Komunikaty

20/10/20 14:11 DEVELIA: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
12/10/20 17:34 DEVELIA: Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.
06/10/20 16:08 DEVELIA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
16:06 DEVELIA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:05 DEVELIA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.
05/10/20 15:02  brak uprawnień Develia sprzedała w III kwartale 358 lokali
14:49 DEVELIA: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Develia za trzy kwartały 2020 r.
02/10/20 16:12 DEVELIA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
29/09/20 12:13  brak uprawnień Ipopema Securities zmieniła rekomendacje lub wartości godziwe pięciu deweloperów z GPW
28/09/20 15:40  brak uprawnień Develia zdecydowała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł
15:29 DEVELIA: Emisja obligacji w ramach programu
22/09/20 10:32  brak uprawnień Develia rozpoczęła sprzedaż 214 lokali w Gdańsku
16/09/20 11:43 DEVELIA: Zmiana projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zastąpienie jej dwoma projektami oddzielnych uchwał
09/09/20 16:35 DEVELIA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
16:29 DEVELIA: Data i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
baner_SCANER_920X112_10.jpg