Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.06.02, godz. 09:37
kontakt
CARLSON

Komunikaty

05/05/20 17:46  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (11/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. oraz raportu za 2019 rok
31/03/20 22:40  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (10/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- korekta ? uzupełnienie raportu okresowego nr 3/2020 za IV kwartał 2019 r. o dane dot. grupy kapitałowej
12/03/20 20:26  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (9/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.-opinia Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego
19:18  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (8/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.-Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego
04/03/20 14:44  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (7/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- korekta ? uzupełnienie raportu okresowego nr 39/2019 za III kwartał 2019 r. o dane dot. grupy kapitałowej.
14:36  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (6/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- korekta ? uzupełnienie raportu okresowego nr 30/2019 za II kwartał 2019 r. o dane dot. grupy kapitałowej
14:30  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (5/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- korekta ? uzupełnienie raportu okresowego nr 19/2019 za I kwartał 2019 r. o dane dot. grupy kapitałowej.
25/02/20 16:40  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (4/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A.- podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok.
14/02/20 17:00  brak uprawnień CARLSON INVESTMENTS SA (3/2020) CARLSON INVESTMENTS S.A. raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
27/01/20 21:53 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - nabycie aktywów o znacznej wartości
16/01/20 22:21 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną
21:58 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną
21:44 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną
14/01/20 20:49 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14-01-2020 r.
20:33 CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg