Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.07.14, godz. 05:56
kontakt
FIGENE

Komunikaty

01/07/20 13:45 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2020) Korekta życiorysu członka Rady Nadzorczej
24/06/20 12:06 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
22/06/20 14:22 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (18/2020) Powołanie członków Zarządu nowej kadencji
12:34 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (17/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
12:30 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (16/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
16/06/20 19:34 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (15/2020) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz innych zmian w statucie Spółki
16:42 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (14/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
08/06/20 14:57 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (13/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L7
14:51 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (12/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L6
01/06/20 15:42 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (11/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
27/05/20 16:03 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (10/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
14:29 FIGENE CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:13 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
12/05/20 15:47 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
13:19 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji w spółce z branży energetycznej
baner_SCANER_920X112_10.jpg