Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.24, godz. 12:08
kontakt
FIGENE

Komunikaty

12/10/20 15:13 FIGENE CAPITAL S.A.: Drugie wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
15:08  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (26/2020) Drugie wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
24/09/20 13:36  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (25/2020) Pierwsze wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13:30 FIGENE CAPITAL S.A.: Pierwsze wezwanie FIGENE CAPITAL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
17/09/20 13:05 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
12:57 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
26/08/20 11:18 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej współpracy z IKEA Industry Poland Sp. z o.o.
14/08/20 18:50  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (24/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 r.
07/08/20 16:07 FIGENE CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
30/07/20 15:21  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (23/2020) Informacja o zamianie akcji imiennych serii H2 oraz J2 na akcje na okaziciela
20/07/20 16:34  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (22/2020) Wystąpienie z wnioskiem do GPW o zatwierdzenie dokumentu informacyjnego
15:14  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (21/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii L8
14/07/20 15:49  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (20/2020) Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.
01/07/20 13:45  brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (19/2020) Korekta życiorysu członka Rady Nadzorczej
24/06/20 12:06 FIGENE CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.
baner_SCANER_920X112_10.jpg