Dane o spółkach (CSP)-Przegląd w GIEŁDA-Analizy i informacje - info.bossa.pl
2020.10.28, godz. 18:40
kontakt
AALLIANCE

Komunikaty

26/10/20 15:12  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (19/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
14:58  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (18/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
14:54  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
23/10/20 19:26 Arts Alliance S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19:21  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (16/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19/10/20 21:32 Arts Alliance S.A.: Zbycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
14/10/20 18:53 Arts Alliance S.A.: Objęcie udziałów w spółce zależnej od Emitenta
30/09/20 19:06  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (15/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
19:02 Arts Alliance S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
14/09/20 20:28  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (14/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
31/08/20 14:26 Arts Alliance S.A.: Nabycie udziałów w EpicVR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
26/08/20 18:53 Arts Alliance S.A.: Nabycie udziałów w Figure Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
18:31 Arts Alliance S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku
18:10  brak uprawnień Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
14/08/20 16:47  brak uprawnień ARTS ALLIANCE SA (12/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
baner_SCANER_920X112_10.jpg